Je IT i pro holky?

Ještě před pár lety byla představa „ajťačky-ženy“ dost zvláštní. Takových žen bylo jen velmi málo a když už, tak to byly „takové ty divné holky se sedmi dioptriemi“. Tato představa se vryla do společnosti podobně jako obraz asociálního „ajťáka“ s mastnými vlasy a rovnátky. Obě tyto představy jsou nebezpečným konceptem, který může ovlivnit naši buducnost a ačkoli se situace ve světě pomalu mění, v České republice se podobné obrazy lidí pracující v IT oboru pořád drží.Problém začíná už v dětství, malá holčička má problém s něčím, co je technického rázu a maminka jí řekne, že ona technickým věcem nerozumí a ať jde za otcem. Otec ji pak, ve snaze jí pomoct, řekne, ať si jde hrát a zavolá ji až ve chvíli, kdy problém vyřešil. Oproti tomu malého kluka tatínek k problému zavolá a snaží se ho podnítit k tomu, aby se také naučil podobné věci řešit. Tímto způsobem je v ženách už od mala pěstovaná představa, že technické věci nejsou pro holky a nejen to. Ženy se kvůli tomuto přístupu v dětství nenaučí technickému myšlení na stejné úrovni jako muži, ačkoli k němu mají stejné předpoklady. Z toho později vznikají komplexy a znovu pocit, že IT pro holky prostě není a jde jim daleko hůř než mužům.

Společnost do začlenění žen v oboru IT ale hází ještě jeden klín. O tom, co vše se pod pojmem IT skrývá, se tolik nemluví, a proto má většina lidí představu onoho „umaštěného ajťáka“, který sedí v temném pokoji a píše kód. To, že informační technologie v sobě skrývají daleko víc, ví jen lidé, kteří se tomuto oboru skutečně věnují. Přitom podobně jako zdravotnictví do sebe zahrnuje spoustu podoborů, které mohou bavit různé typy lidí, zahrnuje i IT různé typy činností, které se od představy „ajťáka“ píšícího kód, značně liší. Když se ale patnáctiletá dívka rozhoduje, jakým směrem by chtěla upírat svoji kariéru, nezasvěcení rodiče ji jen těžko pobídnou k tomu, aby našla své uplatnění v informačních technologiích. Některé rodiče také odrazuje mužský kolektiv.

Problémem přitom není jen to, že ženy přicházejí o šanci, ukázat svoje dovednosti v technických oborech. Firmy si totiž stále více uvědomují, že pohled žen při řešení svých zakázek prostě potřebují. Produkty, které vytváří, jsou totiž často určeny právě ženám, a tak by dávalo větší smysl, když by ženy tvořili také část týmu, který se na projektu podílí. Navíc není žádným překvapením, že čím různorodější skupina, která na projektu pracuje, je, tím lepších a efektivnějších řešení je schopna dosáhnout.

Navíc lidí pracujících v oboru informačních technologií je pořád nedostatek. Poptávka se neustále zvyšuje, ale když bude obor atraktivní jen pro určitou část populace, nebude schopen nikdy dosáhnout dostatečné pracovní síly. Firmy si tyto problémy ale už začali uvědomovat, a tak vznikli iniciativy, které se snaží ženy v zájmu o technické obory podpořit a ukázat jim, že i ony jsou schopny dosáhnout velkých výsledků. Různé neziskové organizace pořádají kurzy pro ženy, kde se je snaží připravit na zaměstnání, studium IT anebo ženy seznamují s jinými ženami, které už svého úspěchu na poli informačních technologiích dosáhli.

Snaha neziskových organizací i firem se začíná vyplácet a počet žen se zájmem o IT se zvyšuje, nicméně pořád se procento žen, které studují obor informačních technologií, pohybuje kolem 15 %. Navíc je Česká republika opakovaně označována v rámci Evropské unie, jako jedna ze zemí, kde je poměr mužů a žen v IT velmi špatný. Informační technologie jsou ale naší společnou budoucností, a proto je potřeba, abychom se na ní podíleli všichni bez ohledu na pohlaví.


28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše