IT facility v managementu

Facility management Vám nic neříká, nebo naopak znáte základy a chcete se dozvědět více? Ať už je to první nebo druhá možnost, tak jste u tohoto článku správně. Dnes se společně podíváme nejen na základní definice, ale podíváme se i trochu hlouběji do tohoto tématu a jak je provázáno s IT.

Pojem Facility management má mnoho různých definic, ale ve zkratce můžeme říci, že je jedná o multioborovou disciplínu, která se zabývá podpůrnými činnostmi firmy. Neboli cílem je sladit v organizaci pracovníky, pracovní prostředí a pracovní činnosti. Nová celosvětová norma ISO 41000 „Facility management – systém řízení“ ve své části ISO 41011 však sjednotila facility management jako organizační funkci spojující lidi, místo a procesy v rámci vybudovaného prostředí s cílem zlepšit kvalitu života lidí a produktivitu hlavní činnosti.


Posílením procesů v organizaci pomocí nichž pracoviště a pracovníci odvádí lepší výkon se docílí celkového zlepšení ekonomického růstu a úspěchu společnosti.


Jak k tomuto ale pomáhá IT a je opravdu nutné jej do této činnosti zapojovat? Při složitějších problémech nám nepomohou pouze telefony a faxy, ale budeme muset sáhnout po něčem vyspělejším. Při použití IS/ICT platí zásada: nejdříve optimalizovat činnosti a organizační vazby a teprve následně dobře zorganizovanou společnost řídit pomocí kvalitních IT. V praxi často oba kroky navazují velice blízko po sobě, což má za následek, že již při zavádění reorganizace společnosti je současně startováno ověření pilotní IT podpory. Základní typy dostupné IS/ICT podpory můžeme dělit do následujících:

  • jednoduché aplikace

  • rozsáhlejší specializované aplikace

  • CAFM (Computer Aires Facility Management)

  • CMMS (Computer Maintenance Management Systém)

  • systémy automatizace řízení budov

  • mobilní FM systémy

  • ASP aplikace
Jednoduché aplikace

Pokud se jedná o menší firmu, které má ve své správě jednu či dvě budovy, zkušený facility manager si postačí i s obyčejným MS Excel. Ten se stává pod rukami zkušeného profesionála dokonalým nástrojem pro plánování i report. Vyšším stupněm jednoduchých programů jsou více automatizované aplikace (např. spojení databáze a internetové aplikace pomocí open source technologií využívající PHP nebo MySQL) nebo programy, vyvinuté „na míru“ pro jednotlivé společnosti.


Rozsáhlejší specializované aplikace

Většina společností je dnes již vybavena podnikovým IS systémem na bázi ERP (Enterprise Ressource Plannig). Ať se jedná o SAP nebo o jiný produkt, tyto systémy nabízí přehled o celém chodu firmy, tedy i okrajově o podpůrných činnostech. Výhodou rozšíření stávajícího ERP systému o FM modul je provázanost mezi systémy (např. na účetnictví, finance, HR), stejné nebo podobné uživatelské rozhraní, na které jsou již uživatelé navyklí. Naopak mezi nevýhody se řadí především vysoká cena, složitost, limitované rozšíření, nízká korelace s novými IT trendy a nulová mobilita.


CAFM

CAFM systémy, neboli - Computer Aided Facility Management, patří do skupiny aplikací, jež kombinují grafické programy s databázovými systémy. Grafické informace jež využívá jsou tvořeny systémy CAD (Computer Aided Designs) což zároveň znamená, že každý grafický prvek v CAD systému může mít vytvořenou vazbu na jednu či více databázových položek. Výsledkem tohoto propojení grafického nástroje a silné databáze je uživatelsky velmi příjemný nástroj. Systémy CAD mohou pracovat ve 2D pohledech nebo 3D pohledech.


CMMS

Systémy CMMS, nebo-li Computer Maintenance Management System, se plně orientují na technickou správu budov. Pro jednoduché technologie a objekty postačují jednoduché aplikace, ale pro rozsáhlé budovy a složitější technologie je třeba trošku vyspělejší a náročnější nástroj, jež bude podporovat údržbu i opravy. Hlavní oblastí, kam se CMMS implementují jsou velcí průmysloví výrobci, jež disponují velkou škálou různých strojů i budov a mají jasno v tom, že správa a údržba těchto elementů není hlavním core businessem, jímž se zabývají a přenechávají starost o tyto podpůrné činnosti Facility Management integrátorům.


Systémy automatizace řízení budov

Trendem v konstrukci nových budov je použití moderních a více technologicky vybavených materiálů. Z tohoto důvodu i roste cena nemovitostí, ale jako protislužbu tyto budovy poskytují vyšší energetickou úsporu, pohodlnější prostředí a také bezpečnost budov. Toto vše je možné jen díky lepší technologické vybavenosti, jež dělá základní rozhodovací kroky sama za pomoci umělé inteligence (např. na noc vypínají klimatizaci a snižují teplotu interiérů, varují v případě nastalých poruch a dokáží dočasně vypínat některá nepotřebná zařízení). Nejjednoduššími systémy jsou MaR systémy (Měření a Regulace) – systém čidel a klapek sleduje technologické komponenty v budově a řídí je přes jeden centralizovaný terminál. Novým trendem je připojovat tato čidla na internetovou síť rozvedenou po budově, což umožňuje sledovat a ovládat tuto technologii odkudkoliv z objektu tak i mimo něj.


Mobilní FM systémy

Mobilní FM systémy využívají bezdrátové připojení k internetu pomocí mobilních technologií jako GPRS, CDMA a EDGE. Využitelná technologie je limitovaná možností a pokrytím daného mobilního operátora. Použití mobilních systému je vhodné při operativní správě budov z terénu bez nutnosti se někam daleko dopravovat a tam nastavovat systém ručně. V kombinaci se systémy, jež dokáží inteligentně řídit budovu (vypínat topení v noci) je doba návratnosti této investice mnohem kratší.


ASP aplikace

ASP aplikace je zkratka pro Aplication Service Provider, které do výše uvedeného členění moc nezapadají a jedná se zde spíše o způsob poskytnutí služeb. Princip ASP je založen na vlastnickém oddělení používání (přístupu) k aplikaci a aplikaci samotné. Databáze, grafické informace i programy, jimiž se aplikace ovládá je umístěna u poskytovatele aplikace (providera). Poskytovatel také zodpovídá za údržbu, bezpečnost, technické vybavení a hlavně aktuálnost dat v systému. Nájemce se tedy pouze připojí a na dálku využívá tento systém.

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše