ENERGETICKÁ BUDOUCNOST

je zcela nepředvídatelná a není to jenom kvůli snaze Evropské unie definitivně ukončit výrobu elektrické energie spalováním uhlí do konce roku 2030 a postupně uzavírat (nejpozději do roku 2035) jaderné elektrárny, produkující energii štěpením uranu v jaderných reaktorech.


Dosud žádná vláda ČR nepředložila ucelenou koncepci energetického rozvoje. Pouze kdysi dávno tzv. „Pačesova komise“ doporučila z jedné třetiny využít jaderných elektráren, z další třetiny uhelných elektráren a poslední třetina energie by měla být získávána z ekologicky čistých obnovitelných zdrojů, jakými jsou vodní a solární elektrárny, větrné generátory, a zařízení na spalování biomasy a bioplynu.


V současnosti ČR vyrábí 47% energie v uhelných elektrárnách, na jadernou energetiku připadá téměř 34% a zemní plyn 8%. Z obnovitelných zdrojů zatím získáváme tedy pouze 11% vyráběné energie, konkrétně z vodních elektráren 2%, spalováním biomasy 2,4% a bioplynu 3%, solární fotovoltaické elektrárny přispívají 3% a větrné generátory pouhými 0,6%. Ročně vyrábíme téměř 100TWh elektrické energie, asi 20 TWh exportujeme; monopolním výrobcem(téměř 75%) je akciová společnost ČEZ. Máme-li tedy vyrábět třetinu energie z obnovitelných zdrojů, musíme jejich příspěvek zvýšit trojnásobně. A to bude ekonomicky, provozně a investičně zcela velmi nesnadné realizovat v průběhu jednoho desetiletí. Jaderné elektrárny v Dukovanech (kde jsou v provozu 4 reaktory, každý o výkonu 510 MW) a Temelíně (kde jsou v provozu 2 reaktory, každý o výkonu 1050 MW) produkují již nyní 16,5 TWh/rok a 17,5 TWh/rok, tedy o něco více než je třetina roční energetické produkce vČR. Dostavba tzv.„druhého bloku“ v Temelíně, tedy vybudování dvou dalších reaktorů o výkonu zhruba 1000 MW každého z nich, by tak zdvojnásobila roční produkci jihočeské elektrárny ze 17,5 TWh na 35 TWh, čímž by celkový příspěvek jaderné energetiky přesáhl vČR 50 TWh za rok, tedy zhruba 50%. Vzhledem k tomu, že uhelné elektrárny v ČR nuceně končí provoz, vzniká zde naléhavá otázka náhrady těchto chybějících energetických zdrojů v blízké budoucnosti. Pokud ovšem vláda nepřijde s promyšlenou energetickou koncepcí, může nám již zanedlouho hrozit nedostatek elektřiny: místo vývozu budeme elektřinu dovážet. Vláda sice připravuje výstavbu nového jaderného bloku v Temelíně, Evropská unie však jadernou energetiku nepovažuje za ekologicky čistý energetický zdroj. Tento postoj jenom komplikuje beztak již politicky vyhrocenou situaci, kdy výstavba nového jaderného bloku, pokud k ní vůbec dojde, bude nepochybně ekonomicky velice náročná a financování ze strany investorů tak bude jistě velice složité. ČR může být proto brzy závislá na dovozu elektřiny, což by zvedlo již nyní beztak vysoké ceny elektřiny.V již nedaleké budoucnosti tedy bude muset ČR velmi pravděpodobně řešit zásadní problém spojený s nedostatkem elektřiny. Současná vláda se na tuto situaci nepřipravila a spoléhá především na evropské finanční prostředky z tzv.„modernizačního fondu“. Těmito plánuje Evropská unie zacelit finanční výpadky po plánované radikální energetické transformaci v členských zemích, nicméně by tyto finanční prostředky měly podpořit zejména obnovitelné zdroje. Mělo by jít hlavně o solární (fotovoltaické) panely a baterie, sloužící jako úložiště okamžitě nespotřebované vyrobené energie skladované na pozdější dobu. I vláda ČR by měla najít a vydělit potřebné finanční zdroje na podporu výše uvedených obnovitelných energetických zdrojů a stimulovat tak zejména drobné investory v ekologické energetice.


Článek je součástí série článků o energetice od našeho energetického experta.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše